ยินดีต้อนรับสู่โลกการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยผ่านเว็บบล็อกของครูจิ๊บ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ผู้เข้าชมสามารถติชมและเสนอข้อคิดเห็นได้

22 มกราคม 2554

ภาพการจัดการเรียนการสอน
เรียนรุ้เว็บบล็อก ในรายวิชาเทคโนโลยีสำหรับครู

รายวิชาเทคโนโลยีสำหรับครู   ภาคการศึกษาปี 2/2553 
อาจารย์ผู้สอน    สุจิตตรา  จันทร์ลอย
สุดาวรรณ  แย้มพรหม  นักศึกษา กศพช. รุ่น11 หมู่1  การศึกษาปฐมวัย 5 ปี

ประวัติ 
ชื่อ-สกุล         นางสาวสุดาวรรณ  แย้มพรหม    ชื่อเล่น จิ๊บ
เกิดวันที่          6  กุมภาพันธ์  2530
อายุ              24  ปี
ที่อยู่              88  หมู่ 6  ต.ตะนาวศรี  อ.สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี  70180
ติดต่อได้ที่       jibaing@gmail.com
สถานที่ทำงาน   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำหนัก  อ.สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี
คติประจำใจ      ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
ความสามารถพิเศษ  บอกไม่ถูก  ช่วยบอกที
การศึกษา        กำลังศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภักหมู่บ้านจอมบึง

น้องอิง

สวัสดี