ยินดีต้อนรับสู่โลกการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยผ่านเว็บบล็อกของครูจิ๊บ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ผู้เข้าชมสามารถติชมและเสนอข้อคิดเห็นได้